Pemasangan Lampu Solar di UiTM Puncak Alam, Selangor

Pihak kami mengorak langkah membekalkan lampu-lampu solar LED (solar lights) untuk dipasang di tempat seperti pondok rehat di institusi pendidikan tinggi iaitu di UiTM Puncak Alam, Selangor.

Ianya sesuai untuk konsep teknologi hijau di samping menjimatkan kos dengan pemasangan lampu solar ini berbanding dengan mengunakan bekalan elektrik dengan penjimatan dari segi kos bil elektrik, pendawaian bekalan kuasa elektrik dan sebagainya.

Gambar-gambar berikut menunjukan contoh pemasangan 2 unit lampu solar kami pada satu pondok rehat (kiri dan kanan pondok rehat tersebut) di institusi pendidikan tinggi tersebut:-